+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

Dział rachunkowości

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 • dekretacja i księgowanie dokumentów.
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald.
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • sporządzenie sprawozdania rocznego.

 

Dział podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 • ewidencję dokumentów w PKPiR.
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • sporządzenie deklaracji podatkowych.
 • sporządzenie zeznania rocznego.

 

Dział Kadr i Płac

Prowadzenie Kadr i Płac obejmuje:

 • obsługę kadr.
 • sporządzenie list płac.
 • sporządzenie deklaracji ZUS.
 • obsługę podstawowch szkoleń BHP .
 • sporządzenie deklaracji PIT-8, PIT-11.
 • doradztwo kadrowo-płacowe.

 

Usług dodatkowe

 • opracowanie polityki rachunkowości.
 • sporządzenie zasad obiegu dokumentów w firmie.
 • wprowadzenie zasad dekretowania i archiwizacji dokumentów fiansowo-księgowych.
 • wdrożenie systemu fiansowo-księgowego (jeśli klient nie posiada własnego).
 • doradztwo finansowo-podatkowe (kontrola skarbowa, sprawy pracownicze, badanie bilansu).
 • opracowanie dodatkowych regulaminów.
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami.
 • sporządzanie rozliczenia rocznego.
 • wyprowadzenie zaległości podatkowych, kadrowo-płacowych i innych na życzenie klienta.